Skip to main content

Course Search

Course Search

Course Search

Email Disclaimer

The information contained in this email is confidential and is designated solely for the attention of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please do not use or transmit it for any purpose but rather notify us immediately and delete all copies of this email from your computer system(s). Unless otherwise specifically agreed by our authorised representative, the views expressed in this email are those of the author only and shall not represent the view of or otherwise bind the Technological University of the Shannon: Midlands Midwest. Although every effort has been made to ensure that this email is virus-free, it is recommended that you scan this email and any attachments thereto for viruses and the Technological University of the Shannon: Midlands Midwest accepts no responsibility for any damage to the recipient’s system caused by this email and/or its attachments.

Tá an fhaisnéis atá sa ríomhphost seo faoi rún agus tá sí ainmnithe le haghaidh aird an fhaighteora / na bhfaighteoirí beartaithe amháin. Má fuair tú an ríomhphost seo trí dhearmad, ná húsáid ná tarchuir é chun aon chríche ach cuir sin in iúl dúinn láithreach agus scrios gach cóip den ríomhphost seo ó do chóras (anna) ríomhaireachta. Mura gcomhaontóidh ár n-ionadaí údaraithe a mhalairt go sonrach, is iad na tuairimí a chuirtear in iúl sa ríomhphost seo tuairimí an údair amháin agus ní léireoidh siad dearcadh Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne: Lár Tíre Lár Thiar . Cé go ndearnadh gach iarracht a chinntiú go bhfuil an ríomhphost seo saor ó víris, moltar duit an ríomhphost seo a scanadh agus aon cheangaltáin leis maidir le víris agus ní ghlacann Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne: Lár Tíre Lár Thiar aon fhreagracht as aon damáiste do chóras an fhaighteora. De bharr an ríomhphoist seo agus / nó a cheangaltán