Skip to main content

Ár scéal féin

TUS – Comhluachanna agus smaoineamh onnghníomhach

Is ollscoil il-champais í TUS atá scaipthe thar sé choláiste ar fud réigiún Meániarthair agus Lár Tíre na hÉireann. Inár bpríomhchampais i mBaile Átha Luain agus i Luimneach, bainimid leas as stair láidir bhríomhar an oideachais agus na foghlama sa réigiún máguaird, agus táimid ag súil le bheith páirteach i mbuanú agus i bhfeabhsú an aitheantais seo sna glúine atá romhainn.

Ár scéal féin

Trí chéimithe d’ardchaighdeán agus pointe fócais breise d’fhás agus nuálaíocht a sholáthar, is féidir linn an fhorbairt réigiúnach a chur chun cinn go mór. Cuireann ollscoil theicneolaíochta i gcroílár na hÉireann toise nua leis an oideachas inár dtír, agus léiríonn sé ár dtiomantas do chomhluachanna ar nós cuimsitheacht, rochtain, agus tacúlacht.

Léiríonn ár dtacaíocht leanúnach don chomhpháirtíocht, don nuálaíocht agus don ghastacht go dtuigimid chomh tábhachtach is atá sé obair i gcomhar leis na páirtithe leasmhara is mó sa tionsclaíocht agus sa tsochaí. Agus le níos mó ná 14,000 mac léinn ag clárú sna céadta cúrsaí gach bliain i gceithre chontae, níl ár n-eachtra acu ina thús.